24. mezinárodní dudácký festival
STRAKONICE / 20.–23. 8. 2020

B-Výstavy

Dudy nástroj králů i žebráků

29. 6. - 28. 8. 2018

Výstava prací studentů VO ZUŠ Strakonice, sál U Kata, vernisáž 28. 6. v 17:00

Dudy v obrazech - výstava obrazů Valentina Horby

1.8 - 3.9. 2018

Na počest skupiny Hailander z Holandska pořádá Šmidingerova knihovna Strakonice, vstupní hala

Historie dud v Nizozemí a dudácká sbírka Jeroena de Groota

16.7. - 31.8. 2018

Pořádá Muzeum středního Pootaví, kapitulní síň strakonického hradu, vernisáž 16. 7. v 16:00, přednáška k výstavě 23. 8. v 16:00