24. mezinárodní dudácký festival
STRAKONICE / 20.–23. 8. 2020

 

Poděkování

Pořadatel Mezinárodního dudáckého festivalu 2018 Městské kulturní středisko Strakonice chce touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o hladký průběh 23. ročníku festivalu, podíleli se na jeho přípravách a vlastní realizaci.

V první řadě velký dík patří režisérům jednotlivých programů, 25. PLRP Strakonice, Policii ČR, Městské policii, Sboru dobrovolných hasičů Strakonice, Technickým službám Strakonice, Cobra Security Strakonice, Český červený kříž a Nemocnice Strakonice a společnostem Tonstudio Rajchman a XXL Systém. Dále pak všem sponzorům akce a především VÁM VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM festivalu, kteří jste společně se všemi účinkujícími vytvořili neopakovatelnou atmosféru a společně s námi sdílíte jedinečné zážitky, které vznikají na naší folklorní platformě. Děkujeme VÁM VŠEM za to, že jste přišli podpořit Mezinárodní dudácký festival, na který můžeme být i díky vám náležitě hrdi.

Již nyní bychom Vás chtěli pozvat nejen jménem organizátora, ale i jménem všech dudáků a dudáckých souborů, na 24. ročník festivalu, který se uskuteční podle našich tradic a zkušeností v tom nejvhodnějším termínu, a to předposlední víkend v srpnu, konkrétně 20. - 23. 8. 2020.

VÍCE INFORMACÍ O FESTIVALU

Ohlédnutí za minulými ročníky

Tradice dudáckých festivalů ve Strakonicích

Na soutoku řeky Otavy s Volyňkou vystavěl ve 13. století šlechtický rod Bavorů sídlo, z něhož byl vybudován mohutný hrad. Kolem něj pak postupně vznikalo město Strakonice – město dudáků. Pověst o Švandovi dudákovi a mnohaletá dudácká tradice je udržována stále novými mladými muzikanty a vytváří atmosféru, ve které se daří pravidelným setkáním dudáků.

VÍCE