24. mezinárodní dudácký festival
STRAKONICE / 20.–23. 8. 2020

Program podle scén

E - Kostel sv. Markéty

Sobota 25.08

09:00 - 10:30,

Poutní písně a hudba

Duchovní dudácká hudba z Čech, Rakouska a sousedních zemí

režie: Sepp Pichler, průvodní slovo: Roman Dvořák

Změna programu vyhrazena.