24. mezinárodní dudácký festival
STRAKONICE / 25.–28. 8. 2022

 

FESTIVAL 2020 - Zrušeno

Vážení přátelé,

v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR  o zákazu konání kulturních akcí, s ohledem na zabránění šíření COVID-19 a dle aktuálních nařízení vlády lze od 8. 6. 2020 pořádat akce pouze do padesáti osob, proto Rada města Strakonice rozhodla o zrušení letošního 24. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu.

Pro letošní ročník jsme měli potvrzenou rekordní účast zahraničních souborů a prozatím není znám datum otevření hranic.  Také nevíme, jak přistoupí k vycestování souborů ostatní státy, jelikož potíže s touto nákazou jsou v některých státech podstatně horší.

Dalším z důvodů zrušení festivalu je také skutečnost, že se folklorní kolektivy nemohou v současné době scházet a připravovat se na svá vystoupení.

 

Věříme, že tyto důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí, pochopíte a budeme se společně těšit na příští festival ve dnech 25. – 28. 08. 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Usnesení Rady města Strakonice

7. MěKS

  • Zrušení 24. ročníku MDF plánovaného od 20.08.-23.08.2020

Usnesení č. 365/2020 (10/7)

Rada města po projednání

I. Souhlasí

se zrušením letošního 24. ročníku MDF plánovaného od 20.08.2020 do 23.08.2020 z důvodu celosvětově šířící se pandemie COVID-19 a s tím souvisejícími nejasnostmi ve vztahu k omezení povoleného počtu shromážděných účastníků a diváků při MDF, ve vztahu k datu otevření hranic ČR a umožnění účasti zahraničních vystupujících, ve vztahu k omezení možností poskytnutí ubytování a stravování a ve vztahu k nevyjasněným podmínkám zajištění dalších požadovaných dodávek a služeb.

HLASOVÁNO: pro 7 -  schváleno

 

VÍCE INFORMACÍ O FESTIVALU

Ohlédnutí za minulými ročníky

Tradice dudáckých festivalů ve Strakonicích

Na soutoku řeky Otavy s Volyňkou vystavěl ve 13. století šlechtický rod Bavorů sídlo, z něhož byl vybudován mohutný hrad. Kolem něj pak postupně vznikalo město Strakonice – město dudáků. Pověst o Švandovi dudákovi a mnohaletá dudácká tradice je udržována stále novými mladými muzikanty a vytváří atmosféru, ve které se daří pravidelným setkáním dudáků.

VÍCE