24. ročník MDF je  bez vstupného.

Areály se pro diváky otevírají 60 minut před začátkem pořadu.

Důležité upozornění pro návštěvníky festivalu: 

Vzhledem k volnému vstupu je nezbytné si bedlivě promyslet, který z nabízených programů si vyberete, neboť některé ze scén mají omezený počet míst. Po naplnění kapacity nebudou další návštěvníci do prostor s pevně daným počtem diváků vpuštěni.