23. mezinárodní dudácký festival
STRAKONICE / 23.–26. 8. 2018

Program

Stáhnout v PDF

Čtvrtek 23.08

16:00, Kapitulní síň

Historie dud v Holandsku

přednáška k výstavě dud ze sbírky J. de Groota, kapitulní síň

18:00 - 19:00, hradní terasy

Přivítání zahraničních hostů

Přivítání zahraničních hostů (hradní terasy – neveřejné)

20:00, hradní nádvoří

Dudy málem ve fraku

Čeští a zahraniční sólisté s kolegiem plzeňských filharmoniků hradní nádvoří – režie D. Bárta, průvodní slovo Zdeněk Vejvoda

účinkující: orchestr z Plzně a zahraniční hosté, dirigent D. Bárta

 

Pátek 24.08

10:00, hradní nádvoří

Zpívánky s moldánky

Prácheňáček a jeho hosté hrají a zpívají pro děti a s dětmi.

(hradní nádvoří – režie a průvodní slovo Jaroslav Bašta)

 

12:30, hradní nádvoří

Hudební navštívenka zahraničních hostů

hradní nádvoří – Z. Vejvoda

15:00, hradní nádvoří

Zadudej, dudáčku, jak umíš

Pořad jihočeských a západočeských souborů a jejich hostů.

(hradní nádvoří – režie a průvodní slovo Martin Rusek, Zdeněk Vejvoda)

17:00,

Průvod dudáků městem

Lidická/Hrnčířská, Velké náměstí, Měšťanský pivovar, hrad, letní kino

19:00, letní kino

Nejen Švanda, i Dudák... aneb Vítejte ve Strakonicích

Galakoncert zahraničních souborů.

(letní kino – režie David Pavlíček, průvodní slovo David Pavlíček, Lucie Tryhuková)

20:30, scéna u Markéty

Curlies

22:00, Katovická ul., most J. Palacha, lávka u pivovaru

Dudácké kasací

Slavnostní zahajovací ceremoniál.

(Katovická ul., most J. Palacha, lávka u pivovaru)

22:30, scéna u Markéty

Bajadéra Joy

23:00, hradní nádvoří

Středověké dudy na hradě i v podhradí

hradní nádvoří – režie Míla Vaváček, průvodní slovo Miroslav Valha

23:00, u pivovaru

Alou vivat, budem zpívat

scéna u pivovaru – režie a průvodní slovo Martin Rusek

Sobota 25.08

09:00, kostel u sv. Markéty

Poutní písně a hudba

 

Duchovní dudácká hudba z Čech, Rakouska a sousedních zemí.

(kostel sv. Markéty – režie Sepp Pichler, průvodní Zdeněk Vejvoda)

 

10:00, hradní nádvoří

Komu se nelení, tomu se zelení...

Regionální pořad souborů, dudáckých muzik a dudáků ze Strakonic, tentokrát zaměřený na práci a obživu našich předků.

(hradní nádvoří – režie Irena Novotná, průvodní slovo Martin Hodina a Jiří Záhorský)

12:30, Rytířský sál

Čarování na dudácké píšťale

Pořad českých a zahraničních dudáků sólistů.

Rytířský sál – režie a průvodní slovo Patrik Ředina

 

13:00, hradní nádvoří

Polka jede!

Taneční vizitka zahraničních souborů

hradní nádvoří – režie a průvodní slovo Zdeněk Vejvoda

14:00, maltézský sál

Zlatá brána otevřená

Hravý pořad pro malé děti, v němž si při dudách společně zazpíváme, zahrajeme i zatančíme.

Maltézský sál – režie a průvodní slovo Irena Novotná

14:30, třetí nádvoří

Prezentace výrobců dud a bordunových nástrojů

III. hradní nádvoří – režie a průvodní slovo Míla Vaváček

15:00, Rytířský sál

Do kolečka neboli Umadum

Zapomenutý dudácký rukopis z Chebska z počátku 19. století

Rytířský sál – režie a průvodní slovo T. Spurný

16:30, hradní nádvoří

Dostaveníčko českých dudáků pod Rumpálem

hradní nádvoří – režie a průvodní slovo Patrik Ředina

17:30, scéna u Markéty

Chip&Co

19:30, letní kino

Ej, dudy moje!

Galakoncert zahraničních souborů

letní kino – režie David Pavlíček, průvodní slovo David Pavlíček, L. Šimeček

21:30, hradní nádvoří

Ohnivé dudy

Noční show s dravou punk-rock-medieval muzikou a ohněm.

hradní nádvoří – režie Míla Vaváček, průvodní slovo Miroslav Valha

22:00, scéna u Markéty

Claymore

22:30, kulturní dům

Hopsasa, hejsasa, každej se natřásá

Dudácký bál s výukou tanců pro každého; vystoupí domácí i zahraniční muziky.

dům kultury – režie a průvodní slovo Irena Novotná, Jaroslav Bašta

 

23:30, Scéna u sv. Markéty

Pipes and Pints

Neděle 26.08

09:00,

Mezinárodní dudácká mše

kostel sv. Markéty

10:00, hradní nádvoří

Jsme malí, ale šikovní

Pořad dětských folklorních souborů.

hradní nádvoří – režie a průvodní slovo Jaroslav Bašta

10:00, Rytířský sál

Dudácké kontrasty

aneb dudy se představují v nejrůznějších hudebních žánrech.

Rytířský sál – režie a průvodní slovo Irena Novotná

13:00,

Průvod dudáků městem

Lidická/Hrnčířská, Velké náměstí, Měšťanský pivovar, hrad, letní kino

15:00, letní kino, hradní nádvoří

Galakoncerty zahraničních souborů

letní kino, hradní nádvoří

režie David Pavlíček, Zdeněk Vejvoda

průvodní slovo průvodní slovo David Pavlíček, L. Šimeček a Zdeněk Vejvoda

Změna programu vyhrazena.