24. mezinárodní dudácký festival
STRAKONICE / 25.–28. 8. 2022

VSTUPENKY

XXIII. ročník MDF je  bez vstupného.

Areály se pro diváky otevírají 60 minut před začátkem pořadu.

 

Důležité upozornění pro návštěvníky festivalu: Vzhledem k volnému vstupu je nezbytné si bedlivě promyslet, který z nabízených programů si vyberete, neboť některé ze scén mají omezený počet míst.

 

Po naplnění kapacity nebudou další návštěvníci do prostor s pevně daným počtem diváků vpuštěni.