ZPĚT


FESTIVAL 2020 - Zrušeno

Vážení přátelé,

v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR  o zákazu konání kulturních akcí, s ohledem na zabránění šíření COVID-19 a dle aktuálních nařízení vlády lze od 8. 6. 2020 pořádat akce pouze do padesáti osob, proto Rada města Strakonice rozhodla o zrušení letošního 24. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu.

Pro letošní ročník jsme měli potvrzenou rekordní účast zahraničních souborů a prozatím není znám datum otevření hranic.  Také nevíme, jak přistoupí k vycestování souborů ostatní státy, jelikož potíže s touto nákazou jsou v některých státech podstatně horší.

Dalším z důvodů zrušení festivalu je také skutečnost, že se folklorní kolektivy nemohou v současné době scházet a připravovat se na svá vystoupení.

 

Věříme, že tyto důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí, pochopíte a budeme se společně těšit na příští festival ve dnech 25. – 28. 08. 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Usnesení Rady města Strakonice

7. MěKS

  • Zrušení 24. ročníku MDF plánovaného od 20.08.-23.08.2020

Usnesení č. 365/2020 (10/7)

Rada města po projednání

I. Souhlasí

se zrušením letošního 24. ročníku MDF plánovaného od 20.08.2020 do 23.08.2020 z důvodu celosvětově šířící se pandemie COVID-19 a s tím souvisejícími nejasnostmi ve vztahu k omezení povoleného počtu shromážděných účastníků a diváků při MDF, ve vztahu k datu otevření hranic ČR a umožnění účasti zahraničních vystupujících, ve vztahu k omezení možností poskytnutí ubytování a stravování a ve vztahu k nevyjasněným podmínkám zajištění dalších požadovaných dodávek a služeb.

HLASOVÁNO: pro 7 -  schváleno

 

Pořadatel Mezinárodního dudáckého festivalu 2018 Městské kulturní středisko Strakonice chce touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o hladký průběh 23. ročníku festivalu, podíleli se na jeho přípravách a vlastní realizaci.

V první řadě velký dík patří režisérům jednotlivých programů, 25. PLRP Strakonice, Policii ČR, Městské policii, Sboru dobrovolných hasičů Strakonice, Technickým službám Strakonice, Cobra Security Strakonice, Český červený kříž a Nemocnice Strakonice a společnostem Tonstudio Rajchman a XXL Systém. Dále pak všem sponzorům akce a především VÁM VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM festivalu, kteří jste společně se všemi účinkujícími vytvořili neopakovatelnou atmosféru a společně s námi sdílíte jedinečné zážitky, které vznikají na naší folklorní platformě. Děkujeme VÁM VŠEM za to, že jste přišli podpořit Mezinárodní dudácký festival, na který můžeme být i díky vám náležitě hrdi.

V dnešním světě mají dudy své místo, a tak na festivalu můžete vidět nejen dudáky od věku dětského až do věku seniorského hrající folklor, ale i hráče na dudy v hudbě historické a rockové.

Festival je především příležitostí k setkání muzikantů, tanečníků a zpěváků z celé Evropy s širokou veřejností. Potkávají se nejen na vystoupeních, ale i neoficiálně v ulicích města či v hospůdkách a mají si co říci bez ohledu na jazykové bariéry. V neopakovatelné atmosféře se vídají staří známí a vznikají nová přátelství. Stírají se rozdíly národnostní, jazykové, ekonomické i intelektuální  a tím je do značné míry naplňována myšlenka sblížení evropských národů.

Každý ročník festivalu sestavuje tým lidí zapálených a nadšených a přesto, že je příprava festivalu práce nemalá, přináší nám všem radost.

Rádi bychom se s Vámi o tuto radost podělili, a proto vás všechny zveme na Mezinárodní dudácký festival do Strakonic. Náš tým i všichni účinkující se na Vás moc těší.