ZPĚT


Poděkování

Pořadatel Mezinárodního dudáckého festivalu 2018 Městské kulturní středisko Strakonice chce touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o hladký průběh 23. ročníku festivalu, podíleli se na jeho přípravách a vlastní realizaci.

V první řadě velký dík patří režisérům jednotlivých programů, 25. PLRP Strakonice, Policii ČR, Městské policii, Sboru dobrovolných hasičů Strakonice, Technickým službám Strakonice, Cobra Security Strakonice, Český červený kříž a Nemocnice Strakonice a společnostem Tonstudio Rajchman a XXL Systém. Dále pak všem sponzorům akce a především VÁM VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM festivalu, kteří jste společně se všemi účinkujícími vytvořili neopakovatelnou atmosféru a společně s námi sdílíte jedinečné zážitky, které vznikají na naší folklorní platformě. Děkujeme VÁM VŠEM za to, že jste přišli podpořit Mezinárodní dudácký festival, na který můžeme být i díky vám náležitě hrdi.

Již nyní bychom Vás chtěli pozvat nejen jménem organizátora, ale i jménem všech dudáků a dudáckých souborů, na 24. ročník festivalu, který se uskuteční podle našich tradic a zkušeností v tom nejvhodnějším termínu, a to předposlední víkend v srpnu, konkrétně 20. - 23. 8. 2020.

V dnešním světě mají dudy své místo, a tak na festivalu můžete vidět nejen dudáky od věku dětského až do věku seniorského hrající folklor, ale i hráče na dudy v hudbě historické a rockové.

Festival je především příležitostí k setkání muzikantů, tanečníků a zpěváků z celé Evropy s širokou veřejností. Potkávají se nejen na vystoupeních, ale i neoficiálně v ulicích města či v hospůdkách a mají si co říci bez ohledu na jazykové bariéry. V neopakovatelné atmosféře se vídají staří známí a vznikají nová přátelství. Stírají se rozdíly národnostní, jazykové, ekonomické i intelektuální  a tím je do značné míry naplňována myšlenka sblížení evropských národů.

Každý ročník festivalu sestavuje tým lidí zapálených a nadšených a přesto, že je příprava festivalu práce nemalá, přináší nám všem radost.

Rádi bychom se s Vámi o tuto radost podělili, a proto vás všechny zveme na Mezinárodní dudácký festival do Strakonic. Náš tým i všichni účinkující se na Vás moc těší.