23. mezinárodní dudácký festival
STRAKONICE / 23.–26. 8. 2018


 

Poděkování

Pořadatel Mezinárodního dudáckého festivalu 2018 Městské kulturní středisko Strakonice chce touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o hladký průběh 22. ročníku festivalu, podíleli se na jeho přípravách a vlastní realizaci. 
V první řadě velký dík patří režisérům jednotlivých programů, 25. PLRP Strakonice, Policii ČR, Městské policii, Sboru dobrovolných hasičů Strakonice, Technickým službám Strakonice, Cobra Security Strakonice, Český červený kříž a Nemocnice Strakonice, Linqua Trans Strakonice, KOCIS a KV2 Audio, všem sponzorům akce a především VÁM VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM festivalu, kteří jste přišli podpořit Mezinárodní dudácký festival, na který jsme náležitě pyšní.
Již nyní bychom Vás chtěli pozvat nejen jménem organizátora, ale i jménem všech dudáků a dudáckých souborů, na 23. ročník.

Městské kulturní středisko Strakonice

VÍCE INFORMACÍ O FESTIVALU

Ohlédnutí za minulými ročníky

Tradice dudáckých festivalů ve Strakonicích

Na soutoku řeky Otavy s Volyňkou vystavěl ve 13. století šlechtický rod Bavorů sídlo, z něhož byl vybudován mohutný hrad. Kolem něj pak postupně vznikalo město Strakonice – město dudáků. Pověst o Švandovi dudákovi a mnohaletá dudácká tradice je udržována stále novými mladými muzikanty a vytváří atmosféru, ve které se daří pravidelným setkáním dudáků.

VÍCE