NADCHÁZEJÍCÍ ROČNÍK SE BUDE KONAT 22. 08. - 25.08. 2024 - TENTO WEB BUDEME POSTUPNĚ AKTUALIZOVAT, prozatím se veškeré programy vztahují k roku 2022

  • Mezinárodní dudácký festival, zkracovaný také někdy na MDF, se koná ve Strakonicích.
  • První ročník se uskutečnil v roce 1967 u příležitosti 600. výročí založení města. 
  • Nyní se koná každé dva roky vždy na konci srpna a účastní se ho dudáci z více než desítky států například (mimo Čechů) Skoti, Slováci, Španělé, Francouzi či Turci. 
  • Festival v roce 2022 pořádá Městské kulturní středisko Strakonice za podpory Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje pod záštitou prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana a ministra kultury ČR Mgr. Martina Baxy a města Strakonice.


  • NADCHÁZEJÍCÍ ROČNÍK SE BUDE KONAT 22. 08. - 25.08. 2024 - TENTO WEB BUDEME POSTUPNĚ AKTUALIZOVAT, prozatím se veškeré programy vztahují k roku 2022

Ohlédnutí za minulými ročníky:

Zahajovací průvod 23. ročníku 2018:

Ohlédnutí za 22. ročníkem 2016: